Пошук в регіоні: Всі регіони

Угода Про персональні дані

Угода Про персональні дані

Приєднуючись до цієї Угоди і залишаючи свої дані на Сайті http://авито.укр/ , (далі – Сайт), шляхом заповнення полів онлайн-заявки (реєстрації) Користувач:
- підтверджує, що зазначені ним персональні дані належать особисто йому;
- визнає і підтверджує, що він уважно і в повному обсязі ознайомився з цією Угодою і містяться в ньому умовами обробки його персональних даних, що вказуються ним в полях он-лайн заявки (реєстрації) на сайті;
- визнає і підтверджує, що всі положення цієї Угоди і умови обробки його персональних даних йому зрозумілі;
- дає згоду на обробку Сайтом наданих персональних даних з метою реєстрації користувача на сайті;
- виражає згоду з умовами обробки персональних даних без будь-яких застережень і обмежень.

Користувач дає свою згоду на обробку його персональних даних, а саме вчинення дій, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закону від 27.07.2006 N 152-ФЗ "Про персональних даних", і підтверджує, що, даючи таку згоду, він діє вільно, своєї волею і у своєму інтересі.

Згоду на обробку персональних даних є конкретним, поінформованим та свідомим.

< p>ця згода Користувача застосовується щодо обробки наступних персональних даних:
- прізвище, ім'я, по батькові;
- місце перебування (місто, область);
- номери телефонів;
- адреси електронної пошти (E-mail).

 

Користувач надає сервісу http://авито.укр/ право здійснювати наступні дії (операції) з персональними даними:
- збір і накопичення;
- уточнення (оновлення, зміна);
- використання з метою реєстрації користувача на сайті;
- знищення;
- передача на вимогу суду, в т. ч. третім особам, з дотриманням заходів, що забезпечують захист персональних даних від несанкціонованого доступу.

Зазначена згода діє безстроково з моменту надання даних і може бути відкликана Вами шляхом подачі заяви адміністрації Сайту із зазначенням даних, визначених ст. 14 Закону «Про персональних даних».

Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснено шляхом направлення Користувачем відповідного розпорядження в простій письмовій формі на адресу електронної пошти (E-mail) [email protected].

Сайт не несе відповідальності за використання (як правомірна, так і неправомірна) третіми особами інформації, розміщеної Користувачем на Сайті, включаючи її відтворення та розповсюдження, здійснені всіма можливими способами.

< P>Сайт має право вносити зміни в цю угоду. При внесенні змін в актуальній редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Угоди набирає чинності з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди.

 

До цієї Угоди і відносин між користувачем і Сайтом, що виникають у зв'язку із застосуванням Угоди підлягає застосуванню матеріальне і процесуальне право Російської Федерації.

з метою оптимізації роботи сервісу і взаємодії з користувачем Сайт має право збирати зазначені в цьому розділі дані про Користувача з соціальних мереж:< / p>

Реєстрація Користувача в системі http://авито.укр/ може здійснюватися через соціальні мережі. Даний спосіб реєстрації обирає сам Користувач шляхом вчинення вказаних на Сайті дій в момент реєстрації.

При реєстрації через соціальні мережі Сайт в цілях автоматичного заповнення аналогічних даних про Користувача, а також для оптимізації роботи фільтра Сайту за відповідним критерієм збирає відомості про Користувача з соціальних мереж:
- ім'я та прізвище Користувача, а також його нікнейм;
- email Користувача;
- стать Користувача;
- місце перебування (місто, населений пункт).